top of page

LØBE- OG CYKELBEREGNER

Al træning i Hechmann Sport tager udgangspunkt i dit aktuelle niveau. Du skal nemlig træne ud fra 9 træningstempi/zoner, som Claus Hechmann har konstrueret efter mange års erfaring inden for test af eliteudøvere og motionister. 

 

Claus Hechmans 9 træningszoner er defineret ud fra den enkelte udholdenhedsaltlets anaerobe tærskel (AT). AT er den grænse, hvor dine muskler ikke længere har kapacitet til at arbejde aerobt (med ilt), men begynder at udskille mælkesyre. Som løber ligger din AT-fart et sted mellem dit 10 km- og halvmaratontempo i konkurrence.

 

De 9 træningszoner, og herunder din AT, finder du ved enten at få foretaget en professionel løbe- eller cykeltest eller ved at teste dig selv og bruge løbe og cykelberegneren her på siden.

 

Bemærkt, at det altid vil være mere præcist at få foretaget en trådløs test eller en Cosmed iltoptagelsestest på løbebånd eller cykel sammenlignet med at bruge løbe- eller cykelberegneren. Samtidig vil en test give dig et unikt indblik i dine styrker og svagheder som udholdhedsatlet.

bottom of page